Support us

De voorzitster

claude2smDe Algemene Vergadering van vzw Pinocchio schonk mij op 28 maart 2013 het vertrouwen. Gedurende de volgende 3 jaren zal ik dan ook de taak van voorzitster op mij nemen.
Ik werk nu al meer dan 30 jaar als verpleegster in het Brandwondencentrum. Ik verzorgde veel kinderen met brandwonden en leerde zo veel ontredderde en wanhopige families kennen. De confrontatie met een kind met brandwonden is voor de zorgverlener helemaal niet eenvoudig : de dagelijkse verzorging, de pijn, de angst, de littekens…

Maar een kind wil vooruit, wil genezen, terug naar school gaan om bij zijn vriendjes en vriendinnetjes te zijn. Het team van verzorgers doet er alles aan om dat mogelijk te maken. De familie krijgt niet veel tijd om zich over haar lot te beklagen : samen met ons zet ze zich in om het genezingsproces te verwezenlijken.

Wat mij helpt om al zo lang in het Brandwondencentrum te werken, is “het warme gevoel van de volbrachte taak”. Wanneer ik ‘s avonds naar huis ga, dan weet ik dat ik er echt alles aan gedaan heb om het kleine patiëntje zo goed mogelijk te verzorgen.

De vzw Pinocchio komt op verschillende manieren tussenbeide op deze lange weg naar genezing en draagt haar steentje bij in het reïntegratieproces in de maatschappij.

Ik stel u graag de nieuwe Raad van Bestuur voor:
– Voorzitster: Claude Parmentier, verpleegster
– Ondervoorzitter: Thomas Roose, chirurg
– Secretaris: Els Vandermeulen, psychologe
– Penningmeester: Patrick Vanlaeke, verpleger
– Gedelegeerd bestuurder: Luc Verept, verpleger

We krijgen bovendien nog de hulp van de verschillende celverantwoordelijken. Zij worden eerstdaags aangeduid.

De Algemene Vergadering dankt Dirk Schoonjans voor zijn jarenlange inzet als toegewijd secretaris. Wij zullen je missen, Dirk!

Ik weet dat ik kan rekenen op een fantastische ploeg en dat de vrijwilligers zullen klaarstaan wanneer nodig.

Wij zijn ervan overtuigd dat de sponsors (particulieren, ondernemingen, service clubs) ons ook in de toekomst zullen blijven steunen.

En nu, aan het werk!

Claude Parmentier
voorzitster

bestuur2013med

 

Luc Verept  – Thomas Rose
Patrick Vanlaeke – Claude Parmentier – Els Vandermeulen