Support us

Event: 16+

16+
jan
01

Voor de leeftijdsgroep vanaf zestien jaar
hebben we iets nieuws in petto.

16+ biedt aan jongeren en jong volwassenen
van 16 tem 25 jaar
een apart programma aan.

De activiteiten zijn “cool” en hedendaags,
aangepast aan de noden en verwachtingen
van de adolescenten zelf.

Je zoekt….

□   Een manier om je grenzen te verleggen

□   Leeftijdsgenoten om ervaringen mee te delen

□   De mogelijkheid om mee activiteiten te organiseren

□   Activiteiten die bij je passen

 

Je vindt….

□   Hedendaagse, interessante en uitdagende evenementen

□   Een goed gesprek met lotgenoten

□   Een open organisatie waarin je eigen ideeën kwijt kunt

□   Eigentijdse activiteiten met aandacht voor littekens

1. Inleiding :

Binnen de hulporganisaties voor brandwondenpatiënten zijn verschillende groepen die zich inzetten voor kinderen. Talrijke voorbeelden van activiteiten zijn voor handen: Sinterklaasfeest, Eurodisney, paas- en thermaalkuurkamp , …

Ook voor volwassenen worden praatcafés, culturele uitstappen en dergelijke georganiseerd.

Voor de leeftijdsgroep 16 tot 25 kan zeker nog meer gedaan worden. Binnen Paaskamp is er enkel de mogelijkheid  een +18 jarige om ofwel in leiding te gaan van het kamp, ofwel om enkel 1 maal per jaar op survival te gaan.

 

2. IDEALE SITUATIE van 16+ :

Een transparante werking, een hoge betrokkenheid en een toegankelijk structuur met een maximalesamenwerking binnen een reeds bestaande hulporganisatie voor brandwondenpatiënten, die afgestemd is op de noden van de jongeren en actuele activiteiten aanbiedt, is wat de werking beoogt. Deze kernvisie kunnen we samenvatten in het letterwoord BASTTA!

□    Betrokkenheid van jongeren

□    Afstemming op noden van de ex – brandwondenpatiënt

□    Samenwerking bestaande hulporganisatie

□    Transparant    zowel financieel (begroting en verslag ter inzage voor de leden)
als structureel (duidelijk organigram van werkgroep, verkiesbaarheid)

□    Toegankelijk (gekend in de brandwonden wereld, lage instap drempel voor alle jongeren, online bereikbaar en interactief, economische mogelijkheden van iedereen respecteren, engagementen verwelkomen, …)

□    Actueel: jong en verfrissend, voeling met wat leeft onder jongeren

 

3. Voorlopige doelstellingen (tot resultaten enquête) van de 16+ :

  • Samenzijn met lotgenoten tijdens leeftijdsgerelateerde activiteiten
  • Grenzen verleggen (hoger, sneller, verder, …)
  • Omgaan met littekens en lichaamsbeleving
  • Kansen bieden om ervaringen op te doen
  • Stimuleren van gesprek onder lotgenoten
  • Het moet een alternatief bieden om na de brandwonden kampen betrokken te blijven zonder per se monitor tijdens het kamp te moeten worden.
  • Kans bieden aan jongeren om hun eigen werking mee te sturen en activiteiten te bepalen

 

4. Voorlopige ideeën voor het programma:

De 16+ zou bij voorkeur een jaarprogramma aanbieden van een 2 à 4 activiteiten waar brandwonden jongeren tussen 16 en 25 jaar, zowel Nederlandstalige als Franstalige welkom zijn.  Deze specifieke groep is samen te brengen voor “cool” en uitdagende activiteiten. Muziek spreekt deze groep doorgaans goed aan.

In de eerste plaats zullen we deze zomer een “festival activiteit” (zie verder) opstarten. De bedoeling zal enerzijds zijn om te kijken hoe groot de eerste respons is, anderzijds om in een groepsgesprek te polsen naar de interesses en noden van de jongeren, en tot slot het invullen van de enquête en verzamelen van contactgegevens te stimuleren.

Met de resultaten van de bevraging zal de werking verder uitgebouwd worden. A.d.h.v. de geformuleerde noden en verwachtingen van/door de jongeren, zullen we in oktober een jaarplanning en begroting opmaken. Mogelijke activiteiten waarin de doestellingen behaald kunnen worden, zijn: weekend organiseren met grensverleggende activiteiten zoals kayak, surfing, maar ook activiteiten zoals wellness, bodypainting, maquillage, ed. kunnen gepland worden waarin omgaan met eigen lichaam in veilige omgeving centraal staan. Een praatcafé of andere vorm van ontmoeting kan op het programma staan. Op termijn zou het goed zijn om een deel van de initiatieven en keuzes te laten nemen door de jongeren zelf.

Wie interesse heeft en graag zou willen deelnemen aan een van onze kampen, vindt hier verdere belangrijke informatie :

imgres  criteria tot deelname aan de kampen

imgres  toestemming om uw gegevens in onze databank te gebruiken

Meer informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht