Support us

Het leven op de One Day Clinic in het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid.

Tekst: Luc Verept, RN, Gedelegeerd Bestuurder vzw Pinocchio

De ontwikkeling en oprichting van dagziekenhuizen maakt ontegensprekelijk deel uit van de moderne gezondheidszorg. In het daghospitaal van het brandwondencentrum van het MH KA, kort de ‘ODC BU’ doen we brandwondenzorg en vangen we patiënten op die kleine interventies in het operatiekwartier moeten ondergaan. Zowel onze patiënten, het militair hospitaal als het verplegend personeel doen hun  voordeel  met het ODC BU.

De basis van het verzorgingstraject in de ODC wordt reeds bij het eerste contact in het opnamesas gelegd. Er is verschil in reactie tussen een baby van nauwelijks een jaar oud die wat hem overkomt nauwelijks begrijpt en een adolescent  die zich al zorgen maakt over zijn ‘look’ of zelfs onrealistische doodsangsten zal uitstaan.  Belangrijk is het ‘feel good aspect’ van het kind al van bij het eerste contact: laat de ouders bij het kind blijven tijdens de verzorging, doe het zo weinig mogelijk pijn en geef voldoende uitleg aan de ouders.

De volgende dag bij de verzorging in het ODC streeft het ganse team ernaar het kind samen met de ouders op te vangen in een rustige sfeer. Dit team bestaat uit 3 verpleegkundigen en de anesthesist, indien nodig zijn ook een chirurg, een psycholoog, de sociaal assistent e. a. beschikbaar.  De eerste verzorging zal in principe steeds gebeuren onder anesthesie of zware sedatie zodanig dat we in de mogelijkheid zijn de wonde grondig te zuiveren en op een gepaste manier te verzorgen. Het is steeds de bedoeling om bij de volgende sessies de verdoving stelselmatig af te bouwen  zodat de verzorging uiteindelijk kan voortgezet worden op de consultatie.

Tot besluit kunnen we stellen dat het ODC BU een rationele keuze is waar alle betrokkenen voordeel uit halen. De kinderen die we verzorgen mogen niet gezien worden als kleine volwassenen. Zij vormen samen met hun ouders een entiteit. Het is onze taak een zo aangenaam mogelijke omgeving te creëren waarin we zo veel mogelijk pijn en stress vermijden en zo trachten de angst voor de behandeling weg te nemen.