Support us

Historiek

Voor de oprichting van de vzw Pinocchio bestond er, om het leven van de gehospitaliseerde kinderen met brandwonden wat aangenamer te maken, niets!  In 1997 richtten enkele verplegers en verzorgingspersoneel de vzw Pinocchio op.  De oprichters waren Kathy Van Den Bergh, Bart Peeters, Marianne Vantomme, Fabienne Lucas, Maggy Goubert, Patrick Persoons, Luc De Clerck en Martin Margodt als voorzitter waarvan hij nog steeds de functie waarneemt. Na de eerste vergadering kwam Patrick Vanlaeke onze rangen vervoegen.

bestuur-begin-cut

Een van de eerste feesten georganiseerd door de oprichters

Het eerste verslag dateerde van 30 januari 1997 en de statuten verschenen op 10 augustus 1997 in het Belgisch Staatsblad. De doelstellingen bestonden er in, en zijn nog steeds, voor de kinderen met brandwonden tot en met de leeftijd van 25 jaar, voor en na hun genezingsproces daadwerkelijk praktische en financiële steun te geven en het brede publiek te sensibiliseren voor de gevaren van brandwonden bij kinderen.

pinocchio_klein

De naam Pinocchio werd gekozen omdat in het verhaal van Carlo Collodi (1881), later door Walt Disney verfilmd, Pinocchio een houten pop is die tijdens het verhaal een levend personage wordt. Met deze naam wilden wij kinderen met brandwonden aantonen dat er na hun, soms lange revalidatie, hoop is om een normaal leven te leiden. Het huidige logo stelt een vriendelijke vlam voor met een rode clownneus geflankeerd door blauwe waterrand die het afkoelen van brandwonden symboliseert.

Op 18 april 2006 heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid de titel als erevoorzitter van Pinocchio aanvaard en doet dit tot op heden nog altijd met zeer veel inzet. Op 10 september 2007 werd mevrouw Cathérine Moerkerke ambassadrice voor het Nederlandstalige landsgedeelte, op 30 maart 2009 de heer David Lallemand voor het Franstalige landsgedeelte en op 19 oktober 2009 de heer Alexander Homann voor het Duitstalige landsgedeelte.

In al die tijd is Pinocchio uitgegroeid tot een nationale erkende organisatie, die zowel voor de overheid alsook voor de privé sector haar diensten ter beschikking stelt.