Support us

1677 km op de fiets ten voordele van B. Braun for Children en vzw Pinocchio.

Wat een mooi initiatief van B. Braun Medical!
Geef hen een duwtje in de rug en steun Guido en Steven.

Bijdragen kunnen gestort worden op IBAN BE31 0682 2450 9355 – met vermelding van ‘Rubi – Melsungen’
Een fiscaal attest (vanaf €40) volgt in februari/maart.

Bbraun NL